Pintures plàstiques línia mate Pintures plàstiques satinat
Pintures plàstiques línia  mate Pintures plàstiques línia satinat Hidrofugants Revestiments façanes Impermeabilitzants
Vernissos a l'aigua
Alta decoració Indústria - Imprimacions Indústria - Sòls industrials Indústria - Esmalts Vernissos a l'aigua
Masilla - Línia en pols Masilla - Línia en pasta Disolvents Bricolar Recobriment de façanes
 
Esmalts i imprimacions a l'aigua Vernissos sintètics Esmalts i imprimacions al disolvent Usos específics